Conversation entre Bruno et Ilyas

NL// In dit gesprek gaan Ilyas en Bruno dieper in op de moeilijke relatie tussen de politie en jongeren.
Een probleem die blijft aanhouden, zo blijkt.
Maar in het gesprek halen ze aan wat er positief kan veranderen en welke acties er nodig zijn hiervoor.

FR//Dans cette conversation, Ilyas et Bruno parlent sur les relations difficiles entre la police et les jeunes.
Un problème qui persiste, semble-t-il.
Mais dans la conversation, ils mentionnent ce qui peut changer positivement et quelles actions sont nécessaires pour ça.

Bruno Zone de police Midi
Ilyas Mouani

Veiligheid – Sécurité Preventie – Prévention

Anderlecht
Ilyas Mouani, Zone de police Midi

Stories and voices about life in the city

An open online media channel by JES

Print this page