On the move (2019)

NL/Twee generaties kruisen elkaar in deze video zoals ze dagelijks doen wanneer ze zich verplaatsen door Brussel. Ze beschrijven al wat zij ervaren als troeven of obstakels die ze elke dag op hun pad door de stad tegenkomen. Vervolgens leven beide generaties zich in elkaars (denk)wereld. Naar aanleiding van de gewestverkiezingen laat JES Brussels en BOp drie jongeren en drie ouderen aan het woord in een videoreeks over mobiliteit, publieke ruimte en beleidsparticipatie.