Living Apart Together (2019)

NL/Twee generaties kruisen elkaar in deze video zoals ze dagelijks doen wanneer ze zich verplaatsen door Brussel. Ze beschrijven al wat zij ervaren als troeven of obstakels over samenleven in een grootstad. Naar aanleiding van de gewestverkiezingen laat JES Brussels en BOp drie jongeren en drie ouderen aan het woord in een videoreeks over mobiliteit, publieke ruimte en beleidsparticipatie.