Axigame City Heroes

NL// De BXL City Heroes beschermen de stad! Kan Cool Defense de ambassades van Sint-Joost beschermen? Slagen Squti en Voda erin om Akke, de kakkende vogel, terug naar zijn nest te drijven? Wint de natuur het van de stad of omgekeerd, of is er een tussenoplossing? City Genious en Femme Nature to the rescue! Kan Demonicop zijn agressie controleren, of zal hij iedereen doden die op zijn pad komt? En wat met Ambiorix 2.0, kan hij op tijd de treekillers en CarCriminal verslaan?

St-Josse
BEAM, Aximax

Stories and voices about life in the city

An open online media channel by JES

Print this page