Voice before Vote (2019)

NL// Twee generaties kruisen elkaar in deze video zoals ze dagelijks doen in de stad Brussel. Ze beschrijven hoe ze beleidsparticipatie en politieke inspraak ervaren. In het kader van de gewestverkiezingen laat JES Brussels en BOp drie jongeren en drie ouderen aan het woord in een videoreeks over mobiliteit, publieke ruimte en beleidsparticipatie.