Een groter geheel (2015)

NL// In deze zelfgemaakte digital story vertelt Anaïs over het verbindende effect dat de teamsport basketball op haar leven heeft, betekenis in een groter geheel