Conversation entre Bruno et Ilyas (2021)

NL// In dit gesprek gaan Ilyas en Bruno dieper in op de moeilijke relatie tussen de politie en jongeren.
Een probleem die blijft aanhouden, zo blijkt.
Maar in het gesprek halen ze aan wat er positief kan veranderen en welke acties er nodig zijn hiervoor.

FR//Dans cette conversation, Ilyas et Bruno parlent sur les relations difficiles entre la police et les jeunes.
Un problème qui persiste, semble-t-il.
Mais dans la conversation, ils mentionnent ce qui peut changer positivement et quelles actions sont nécessaires pour ça.

Bruno Zone de police Midi
Ilyas Mouani

Veiligheid – Sécurité Preventie – Prévention